maart 2016 - Leoprinting Blog

Tips voor grafische communicatie

Een fundament Een goed grafisch ontwerp begint met een goed fundament, en dat is een stramien. Hulplijnen wel te verstaan. Met het stramien maak je een basisgrid waarop alle pagina elementen in een vast ritme komen te staan. Je bereikt daar twee dingen mee: rust en usability. De elementen presenteren zich in een vast ritme […]

Tips over typografie

Wat is een font? De Engelse term font is een lettertype, dat is in de typografie een stilistisch samenhangende set tekens die meestal letters, cijfers en leestekens uitbeelden. Een lettertype is een verschijningsvorm van een letterfamilie (Engels: typeface). Het lettertype Times kan bijvoorbeeld voorkomen in verschillende fonts, zoals 10 punts italic, 7 punts vet, e.d. Het woord […]

Hoe gebruik je een Post-it note?

Kun je een Post-it verkeerd gebruiken dan, denk je waarschijnlijk bij het lezen van bovenstaande kop. Maar echt waar, met de juiste manier van gebruik haal je veel meer profijt uit je Post-it note. Blogger Martin Schapendonk schrijft in zijn blog over hoe wij deze Post-it verkeerd gebruiken, daarbij laat hij gelijk zien hoe wij ze […]